Kiến Thức Đồ Da Thật

Những điều cần biết về da bò TOGO

Togo, tên gọi khác là da bê sần, là một trong những loại da phổ biến nhất được dùng trên túi Hermes. Vân sần của nó đẹp hơn so với Clemence....

TUDA.vn
1